За нас

Фирма „Тедей” ЕООД е приемник на дейността на ЕТ ”ТЕДЕЙ – Мирослава Йосифова”, която работи в областта на услугите – Обществена пералня от 1994г. Фирмата се представлява от Мирослава Дочева Йосифова. Дейността на фирмата е „Обществена пералня” – за пране на гражданско и болнично бельо. Фирмата обслужва множество болници, ДКЦ-та, хотели и общежития.

В сегашния си вид пералното стопанство е построено през 2005г. на площ от 450 м2. Към момента пералното стопанство няма аналог в страната. То е проектирано и изградено по всички изисквания на Наредба №37 на МЗ, РЗИ и Европейски стандарти за изграждане и експлоатация на обекти с обществено предназначение. Разделено е на четири независими зони: за пране на гражданско бельо, за пране на болнично и операционно бельо, за пране на бельо от инфекциозни отделения и химическо чистене.

Капацитета на пералното стопанство е 350 кг/ч.

Пералните в болничният сектор са „бариерен тип“.

Технологията за пране е разработено от специалистите в отдел “текстил“ на Австрийската фирма „ЕКОЛАБ“-
България, като препаратите се подават посредством модерна цифрова дозираща система. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от 2006г. Член на „Асоциацията за промишлено пране“.